Test

FASADY

Firma ENGINEERING STUDIO zajmuje się doradztwem, projektowaniem i nadzorem w zakresie techniki fasadowej obiektów. Wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie w kreowaniu nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych
w budowie zewnętrznych powłok budynków. Świadczymy usługi dla biur architektonicznych, inwestorów, generalnych wykonawców i firm wykonawczych.
Prowadzimy projekty od pomysłu po realizację z zachowaniem rygorów technicznych
i przyjętych ram ekonomicznych.

Obszar działalności

Fasady budynków decydują o komforcie przebywających w nich ludzi. Oprócz energooszczędności, nasłonecznienia pomieszczeń czy izolacyjności akustycznej muszą one również zapewnić dostęp do zewnętrznego powietrza,
stając się przy tym częścią wentylacji budynku. Włączane są w systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
Są często dostawcami energii cieplnej lub elektrycznej. Rozwiązania fasadowe łączące te właściwości w różnych konfiguracjach, są kierunkiem badań i rozwoju największych firm opracowujących systemy fasadowe.
Właściwości techniczne fasad muszą być zamknięte w formie wypełniającej wizję architekta i ramy ekonomiczne wyznaczone przez inwestora.

Engineering Studio chce być częścią tego procesu.

DORADZTWO

PROJEKTOWANIE

NADZÓR

Kontakt

80-180 Gdańsk ul Łódzka 38E/8