Firma ENGINEERING STUDIO zajmuje się doradztwem, projektowaniem i nadzorem w zakresie techniki fasadowej obiektów.
Wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie w kreowaniu nowoczesnych  rozwiązań konstrukcyjnych w budowie zewnętrznych powłok budynków dla biur projektowych  i  inwestorów. Prowadzimy projekty od pomysłu po realizację z zachowaniem rygorów technicznych i przyjętych ram ekonomicznych.